Unparalleled in the Online Gaming World (Remake)
Bookmark
Followed by 14 people
9
Status Ongoing
Type Manhua
Posted By
Posted On
Updated On

Unparalleled in the Online Gaming World (Remake)

Synopsis Unparalleled in the Online Gaming World (Remake)

ลู่เฉิน มีการทดสอบร่างกายที่ผิดปกติภายในเกม ลดความล่าช้าของระบบประสาท และสูญเสียความทรงจำของเมื่อวาน เขาถูกล้อมรอบด้วยชั้นลึกลับ เมื่อเขาปลดอาชีพพิเศษและพร้อมที่จะกลับไปยังจุดสูงสุด แต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอีกครั้ง…

Comment